Kungstorget
Hela stadsdelen kring Globen och det gamla Slakthusområdet står inför en massiv omvandling med nya bostäder och verksamheter. Köpcentrumet Globen Shopping har potential att bli ett lokalt nav för den nya stadsdelen som byggs i det gamla Slakthusområdet där det planeras för cirka 4 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser. Utvecklingen som förväntas göra att Globen Shopping växer från sin nuvarande storlek på cirka 20 000 kvadratmeter till mer än det dubbla, inkluderar en utökad andel service och kultur.
Beställare
Klövern
År
2019
Uppdrag
Kontor, verksamheter och bostäder
Plats
Uppsala

Förslag Kluster

Det nya torget utformas för att ha en öppenhet och flexibilitet för att fungera för de som arbetar i de nya kontorsbyggnaderna samt för boende

Skiss

Volymstudier

För Dreem har det varit viktigt att sammanlänka Slakthusområdet med Globen shopping och att skapa trygga och mänskliga stadsrum.

Utveckling av Kungstorget

”Vi tror på att skapa publika platser i staden med strategisk placering och med stöd i den byggda strukturen” säger Maya Iwdal, ansvarig arkitekt för projektet på DREEM.