M3

Vinst i parallellt uppdrag för Klövern. Tre modernt utformade bostadskvarter med öppna sockelvåningar och publika ytor mellan husen skapar ett nytt landmärke i en levande stadsdel.

Projektet utgår från en grundlig analys av Kista och dess förutsättningar där vi identifierade tydliga kopplingar till tre olika skalor;

GLOBAL; Kistas globala profilering som ett av världens största ICT-kluster.
URBAN; rollen som en ny nod i Stockholm stads pågående decentraliseringsprocess.
LOKAL; kvarterens relevans i sin omedelbara omgivning och Kistas omvandling från kl. 8-17 kontorsområde till en levande 24-7 stadsdel.

Detta resulterade i ett projekt där de olika sociala organisationsnivåerna(som vi valt att kalla makro, meso och mikro) är representerade i form av de 3 kvarteren, vilka givits varierande karaktär och livsstilsutbud. Ett gemensamt torg binder ihop de 3 kvarteren och skapar en ny destination; en plats för alla i området att mötas på och använda.
Total BTA för projektet uppgår till ca 65 000 m2(där bostädernas BTA är ca 50 000 m2) och antalet bostäder i förslaget är ca 760 st med varierande storlekar och upplåtelseform.

Förslaget vann 1:a pris i ett parallellt uppdrag för Klövern och Stockholm stad som delades med ett förslag från ÅWL Arkitekter.

 
 

Liknande projekt