DREEM+om+oss+1-1.jpg

Om Oss

Dreem är ett arkitektkontor som arbetar efter att tillföra samhället en medveten och engagerad arkitektur. Arkitektkontoret arbetar efter att skapa ett hållbart samhälle både ur ett miljö och socialt perspektiv.

Dreem arbetar efter tydliga processer/ strategier som är utarbetade för att göra arbetet effektivt och genomtänkt.

En viktig del i Dreems arbete är att ha ett nära samarbete med beställare och uppdragsgivare som grundar sig på lyhördhet och flexibilitet. Vi använder oss av digitala verktyg som underlättar processer och som ger beställare information och kunskap i projekten.

På Dreem har medarbetarna internationell bakgrund med erfarenhet av att driva kontor utomlands. Dreem strävar efter att arbeta mångkulturellt. Expertis innefattar arkitektur, stadsbyggnad, byggnadskonstruktion, teknisk samordning och inredning. Dreem har även erfarenhet av att arbeta med BREEAM och LEED.

Dreem anser att arkitektens uppgift är att ge alla projekt samma omsorg, oavsett storlek och ekonomiska förutsättningar samt att alltid sikta efter god, genomtänkt och personlig arkitektur.

Dreem grundades i januari 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.