Kungstorget

Uppsala kommun har börjat detaljplaneläggningen av marken där Willys i Kungsängen ligger idag samt tomten mitt emot, på andra sidan Kungsgatan. Både bostadshus, förskola och lokaler för handel och kontor ska byggas när området rustas upp för att bindas ihop med den södra delen av Uppsalas stadskärna.

Nya bostäder och kontor planeras att uppföras som en förlängning av staden tillsammans med ett torgyta.

Enligt Uppsala Kommun (läs mer här) har man som mål att nya kvarter i innerstaden ska bidra till att Uppsalas stadskärna blir större och att fler människor kan bo och verka där, samt att nya parker och gröna oaser kan skapas i staden.

Totalt omfattar det ca. 68 000 m2 med både kontor, verksamheter och bostäder. Flera olika förslag har arbetats fram tillsammans med Klövern och Uppsala kommun.

Dreem Arkitekter tillsammans med Klövern ser fram mot att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en levande stadsdel och en förlängning av det urbana Uppsala.

Läs mer om projektet i Uppsala kommuns nyhetsrum

 
 

Liknande projekt