Infillprojekt bostäder 

Infillprojekt i befintligt bostadsområde.

 
 

Liknande projekt