Hus mini 

Tävlingsförslag till Dalslandsstugan 2.0. ‘Hus Mini’, våren 2015. Förslaget är en modern tolkning av dåtidens Dalslandsstugor, både gällande materialval, planlösning och detaljer.

 
 

Liknande projekt