dreem-projekt-aktuellt-2-1.jpg

Dreem in Paris

September 24, 2018

Dreems studieresa har denna gång förlagts till Paris och där har vi sett allt från museer till nya bostadsutvecklingsområden. Paris som varit präglat av Seines genomströmning och den Haussmann:ska vägdragningen har fått många moderna tillskott i den gamla stadsbilden. Flera ikoniska projekt har infogats i den gamla välkända staden. Vi inspireras av strategier för att infoga tillägg i historiska miljöer, nya bostadsutvecklingar, behandling av det offentliga rummet samt lärdomar från resultatet av konceptuella projekt.