Dreem Arkitekter får ny delägare i finska företagsgruppen Solwers

Finska företagsgruppen Solwers har gått in som delägare i Dreem Arkitekter. Solwers-företagens breda nätverk med tekniskt kunnande inom flera olika byggkompetenser kommer att stödja Dreems tillväxtplaner både i Sverige och internationellt.

 

Solwers- företagen är en företagsgrupp med noggrant utvalda lönsamma och sunda företag. Genom sammanslagningen kommer Dreem att kunna utvecklas och växa ytterligare. Solwers långa erfarenhet av stora byggprojekt inom flera sektorer kommer att vara till en stor fördel och möjliggöra genomförandet av många komplexa stora projekt framåt.

 

Vi har valt att gå in i ett delägarskap i Dreem då vi kompletterar varandra väl inom olika kompetensområden. Vi har sett en stor kreativ höjd hos Dreem och är imponerade av de projekt Dreem Arkitekter är involverade i. Delägarskapet blir vår första etablering i Sverige”, säger Solwers VD Stefan Nyström

 

Jag är väldigt glad över att Dreem nu kan få tillgång till Solwers kompetens och nätverk av experter inom flera områden. Vi har nu möjligheter att växa och utvecklas ytterligare både nationellt och internationellt, säger Maya Iwdal, grundare och VD Dreem Arkitekter.

 

Dreem Arkitekter kommer att fortsätta som ett oberoende företag under eget namn, men med stöd av Solwers, med huvudkontor fortsatt i Göteborg. Grundare Maya Iwdal kommer att vara kvar som VD.

Om Solwers

Är ett nätverk av välkända konsultföretag som är specialister inom sina egna områden.

Dotterbolagen drivs under eget varumärke och bibehåller sin egen identitet.

 

Solwers tyngdpunkt är för tillfället i Finland men expanderar på den nordiska marknaden.

Detta skapar möjligheter för Solwers och Dreem att delta i utmanande projekt i hela Norden.

Se även solwers.fi

Karin Lindwall