Välkommen Klas!

Vi säger välkommen till Klas som är byggnadsingenjör och kommer att stärka Dreems tekniska kompetens med bland annat sina BIM-kunskaper. Klas har som mål att skapa god arkitektur där gestaltning och teknik samspelar. Han har tidigare arbetat på Studio Ekberg Arkitektur med flertalet projekteringar i BIM.

Karin Lindwall