Dreems projekt utvalt till utställning på konsthall

Dreems projekt har blivit utvalt som en del i utställningen Nödvändighetens Arkitektur på Virserums konsthall. Tävlingen, som utgjort grunden för utställningen, har satt fokus på projekt som har en tydlig koppling till det offentliga, med integrerade och öppna funktioner med fokus på det sociala. Text från konsthallens hemsida: Som en del av TRÄ 2019 har Virserums Konsthall anordnat den internationella arkitekttävlingen Nödvändighetens Arkitektur. Tävlingens tema är landsbygd – reaktiveringen av bortglömda platser både genom transformationer av redan existerande byggnader och med nya typologier, genom att exempelvis kombinera livets, arbetets och fritidens olika rum. 63 bidrag av 53 arkitekter från 45 länder har lämnats in. Juryn har valt ut projekt som nu visas i utställningen Nödvändighetens arkitektur.

Utställningen, som pågår fram till den 1:a december, öppnades med ett seminariet Wood Summit den 27:e juni där bland annat vinnarna i tävlingen presenterade sina projekt.

Virserums konsthall hemsida

Karin Lindwall