Sisjödal äldreboende börjar ta form

Under första halvåret av 2018 började Dreem arbeta med ett projekt, i samarbete med Dawasta och BRAbygg, för ett nytt äldreboende i Sisjön och nu börjar det ta form. Vi hade ett tydligt mål: att genom innovativ design, planering och högkvalitativa material, leverera ett äldreboende som sticker ut på marknaden. Ett gemensamt mål var att skapa ett äldreboende som de boende kan säga med stolthet att de bor i. Efter en intensiv höst med att gestalta projektet, är vi nu ett steg närmare målet. Dreem ser fram emot att se detta projekt färdigställt, som är planerat att stå färdigt under 2020.

Fler artiklar om bygget:

Worldinproperty.se 

August Iwdal