Higab utvecklar Slakthusområdet tillsammans med Tovatt Architects & Planners och Dreem Arkitekter!

Efter en upphandling med hård konkurrens står det klart att det blir Dreem Arkitekter och Tovatt Architects & Planners som gemensamt får ta sig an uppgiften att för Higab utveckla Slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg till att bli en mer integrerad del av staden. Visionen är att göra Slakthusområdet till en mat- och kulturdestination med en tydlig egen identitet.

Uppdraget är uppdelat i två delar. Ett långsiktigt projekt där arkitektkontoren tar fram en ny detaljplan och bistår Higab i arbetet med att göra området levande under planprocessen. Den andra delen är ett mer kortsiktigt arbete att utifrån gällande detaljplan arbeta med befintliga fastigheter på kortare sikt och göra området levande under tiden som det långsiktiga utvecklingsarbetet pågår. Det ger en möjlighet att prova olika verksamheter och lösningar.

Slakthusområdet har ett unikt läge mellan förorten och centrum, mitt i ett stadslandskap under förändring. Att just detta är platsen för de allra första fastboende i Göteborg gör inte saken sämre. Slakthusområdet har en enorm potential att utvecklas till unik mötesplats vid vattnet och alla broarna, mellan nytt och gammalt och mellan matkulturer, mellan tillverkning och upplevelser och framför allt mellan människor, allt i en kulturhistorisk miljö”, säger Johannes Tovatt, VD, Tovatt Architects & Planners

Kombinationen av Tovatts erfarenhet av att utveckla stadsmiljöer, både i Sverige och internationellt tillsammans med Dreems lokalkännedom och erfarenhet av att integrera restauranger, hotell och annan verksamhet i byggnadsantikvariska fastigheter ser vi som framgångsfaktorer för utvecklingen av Slakthusområdet”, säger Kajsa Wide, Projektledare Higab

Dreem arbetar nu med att utveckla delar i Slakthusområdet i Stockholm. Det känns spännande att tillsammans med Tovatt nu ta oss an uppdraget även här på hemmaplan”, säger Maya Iwdal, VD, Dreem Arkitekter

Tovatt Architects & Planners och Dreem Arkitekter arbetar även båda med projektet Kopparlunden i Västerås. Området är ett centralt beläget industriområde med flertalet kulturhistoriska byggnader som står inför en genomgripande omvandling till blandstad med verksamheter, bostäder och service. Kontoren tar med sig erfarenheter från arbetsprocessen med Kopparlunden in i arbetet med att utveckla Slakthusområdet i dialog med markägare så väl som de verksamheter som finns där idag.

Om Slakthusområdet
Göteborgs Slakthus, som är benämningen på hela området, uppfördes 1903‐1905 efter ritningar av Otto Dymling. Anläggningen omfattade cirka 83 000 kvadratmeter och 24 byggnader och innebar ett stort kliv framåt ur hygienhänseende i köttproduktionen. Den var i bruk som slakthus fram till 1968.

Foto: Johannes Tovatt/Tovatt Architects & Planners 

För mer information, se vår pressrelease här

Läs mer om nyheten:

Slakthusområdet ska bli Göteborgs matcentrum

Fastighetsnytt.se

Fastighetsvärlden.se

Fastighetssverige.se

Vaaju.com

Svenskbyggtidning.se

Worldinproperty.se 

higab-dreem.jpg
August Iwdal