Dreem in Paris

dreem-paris.jpg

Dreems studieresa har denna gång förlagts till Paris och där har vi sett allt från museer till nya bostadsutvecklingsområden. Paris som varit präglat av Seines genomströmning och den Haussmann:ska vägdragningen har fått många moderna tillskott i den gamla stadsbilden. Flera ikoniska projekt har infogats i den gamla välkända staden. Vi inspireras av strategier för att infoga tillägg i historiska miljöer, nya bostadsutvecklingar, behandling av det offentliga rummet samt lärdomar från resultatet av konceptuella projekt.

August Iwdal