Vision Floda

Dreem höll förra veckan ett föredrag om Vision Floda på Skallsjö Hus i Floda. Något som började som ett äldreboende växte sig till en vision för möjlig framtida utveckling av Floda och en kulturlänk mellan Floda, Nääs och Tollered. Förutom övergripande koncept har Dreem även utvecklat “Växthustomten” med ambitionen att skapa hållbara nollenergibostäder bland annat genom att använda sig av massivträ.

Se presentationen i sin helhet här!

August Iwdal