Mer från Vision Floda

vision-floda-dreem-2.jpg

Fler bilder från Växthustomten, en del av Vision Floda. Hållbarhet, småstadens skala och trä har varit bärande delar i projektet. Glas från de från de gamla växthusen återanvänds och får nytt liv i de nya radhusen.

August Iwdal