Villor

Villa Maria

Ett hus som följer topografin och där grönskan jobbar fullt ut med huset. Sedumtak, altaner, planteringar, pool, terrasser i symbios med byggnaden, byggår 2011.

Villa i Kroatien

Nybyggd villa vid vattnet. Färdigställt 2014.

Troentorp

Fritidshus i södra Sverige. Renoverad gård med tanke på detaljer och trivsel.