Kontorsanpassningar

Svenska Hus

I Svenska Hus huvud- och regionkontor i centrala Göteborg har Dreem fått förtroendet att foga in rum för möten och samtal.
Med halvplansförskjutna öppna våningar har en stor del av utmaningen varit att ordna rum med höga akustiska krav och ändå behålla den öppna karaktären.

Tanken har varit att arbeta vidare med den befintliga paletten av material och kulörer: kalksten, textila golv, glas och grafitgrått (stål och träpartier).
Även den skurna bergssida som exponeras i konferens och trapphall har tagits fram i de nya mötesrummen, där Dreem har tagit fram förslag på möbler.

Byggnaden ritades ursprungligen av QPG och vann pris som årets bästa göteborgsbyggnad 2006.

 

BTB

När Byggnadstekniska byrån BTB startade upp ett göteborgskontor var det Dreem som anpassade Hufvudstadens lokaler till verksamheten. Kontorsplatser i öppna studios avgränsas med rum för samtal och möten. Mattor i skalan turkos till grågrön i kombination med varm ek och vita väggar ger en lugn atmosfär. BTB:s verksamhet representeras i glaspartiernas frostade grafiska mönster.