Bostadskvarter i Göteborg

Förslaget innehåller 346 bostadsrätter och hyresrätter i centrala Göteborg. Gestaltningen består av tegelfasad för att skapa en stadsmässighet enligt kvartersstadens estetik, samtidigt som det är ett hållbart och vackert material. Håltagningar genom fönster och balkonger med olika djup skapar en tredimensionalitet. Stora portar in mot gårdarna bryter igenom de stora kvarteren och möjliggör rörelse mellangård och gata. Sockelvåningen kläs i grå sten med metalldetaljer kring fönster och portar för att få en mänsklig skala längs med gatans fasader. Trapphus i fasad gör det också möjligt att få en ljuspelare som följder trappan upp i byggnaden.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/24/220124/dreem.se/public_html/wp-content/themes/dreem/parts/contentrows.php on line 33