Infillprojekt bostäder

Infillprojekt i befintligt bostadsområde.