Dreem ritar Sisjödal Äldreboende!

December 12, 2018

Under första halvåret 2018 började Dreem arbeta med ett projekt för ett nytt äldreboende i Sisjön i samarbete med Dawasta och BRAbygg. Vi hade ett tydligt mål att leverera ett äldreboende som sticker ut på marknaden genom innovativ design, planering och högkvalitativa material. Ett gemensamt mål var att skapa ett äldreboende där de boende ska kunna säga med stolthet att de bor. Efter en intensiv höst med att gestalta projektet är vi nu ett steg närmare målet då vi var med på plats i Sisjön när det första spadtaget togs igår. Dawasta, BRAbygg och Dreem var med under eventet, tillsammans med Jahja Zeqiraj, ordförande i Fastighetsnämnden. Dreem ser fram mot att se detta högklassiga projekt som är planera att stå klart under 2020.

Visualiseringarna är gjorda av Adore Adore

Higab utvecklar Slakthusområdet tillsammans med Tovatt Architects & Planners och Dreem Arkitekter!

November 19, 2018

Efter en upphandling med hård konkurrens står det klart att det blir Dreem Arkitekter och Tovatt Architects & Planners som gemensamt får ta sig an uppgiften att för Higab utveckla Slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg till att bli en mer integrerad del av staden. Visionen är att göra Slakthusområdet till en mat- och kulturdestination med en tydlig egen identitet.

Uppdraget är uppdelat i två delar. Ett långsiktigt projekt där arkitektkontoren tar fram en ny detaljplan och bistår Higab i arbetet med att göra området levande under planprocessen. Den andra delen är ett mer kortsiktigt arbete att utifrån gällande detaljplan arbeta med befintliga fastigheter på kortare sikt och göra området levande under tiden som det långsiktiga utvecklingsarbetet pågår. Det ger en möjlighet att prova olika verksamheter och lösningar.

Slakthusområdet har ett unikt läge mellan förorten och centrum, mitt i ett stadslandskap under förändring. Att just detta är platsen för de allra första fastboende i Göteborg gör inte saken sämre. Slakthusområdet har en enorm potential att utvecklas till unik mötesplats vid vattnet och alla broarna, mellan nytt och gammalt och mellan matkulturer, mellan tillverkning och upplevelser och framför allt mellan människor, allt i en kulturhistorisk miljö”, säger Johannes Tovatt, VD, Tovatt Architects & Planners

Kombinationen av Tovatts erfarenhet av att utveckla stadsmiljöer, både i Sverige och internationellt tillsammans med Dreems lokalkännedom och erfarenhet av att integrera restauranger, hotell och annan verksamhet i byggnadsantikvariska fastigheter ser vi som framgångsfaktorer för utvecklingen av Slakthusområdet”, säger Kajsa Wide, Projektledare Higab

Dreem arbetar nu med att utveckla delar i Slakthusområdet i Stockholm. Det känns spännande att tillsammans med Tovatt nu ta oss an uppdraget även här på hemmaplan”, säger Maya Iwdal, VD, Dreem Arkitekter

Tovatt Architects & Planners och Dreem Arkitekter arbetar även båda med projektet Kopparlunden i Västerås. Området är ett centralt beläget industriområde med flertalet kulturhistoriska byggnader som står inför en genomgripande omvandling till blandstad med verksamheter, bostäder och service. Kontoren tar med sig erfarenheter från arbetsprocessen med Kopparlunden in i arbetet med att utveckla Slakthusområdet i dialog med markägare så väl som de verksamheter som finns där idag.

Om Slakthusområdet
Göteborgs Slakthus, som är benämningen på hela området, uppfördes 1903‐1905 efter ritningar av Otto Dymling. Anläggningen omfattade cirka 83 000 kvadratmeter och 24 byggnader och innebar ett stort kliv framåt ur hygienhänseende i köttproduktionen. Den var i bruk som slakthus fram till 1968.

Foto: Johannes Tovatt/Tovatt Architects & Planners 

För mer information, se vår pressrelease här

Läs mer om nyheten:

Slakthusområdet ska bli Göteborgs matcentrum

Fastighetsnytt.se

Fastighetsvärlden.se

Fastighetssverige.se

Vaaju.com

Svenskbyggtidning.se

Worldinproperty.se

Jobba hos oss!

November 12, 2018

Just nu söker vi en arkitekt med minst 5 års erfarenhet och gärna vana av att arbeta i Revit samt med tidiga skeden.

Vi söker även en ingenjör som har erfarenhet av Revit.

Om du är intresserad av att söka jobb hos oss, skicka ansökan med CV och portfolio (max 10MB) till info@dreem.se

Välkommen Johann!

October 15, 2018

Vi stärker vårt team ytterligare inom inredning! Johann är inredningsarkitekt med ursprung i Göteborg och har en gedigen bakgrund inom planering och design av hotell. Han har arbetat mycket i internationella projekt och har goda kunskaper i projektledning och samverkan mellan olika kompetenser.

Dreem ritar kontor åt Folksam

October 4, 2018

Dreem har fått det prestigefyllda uppdraget att rita kontor åt Folksam för Hufvudstadens. Folksam kommer att flytta till nya lokaler i Göteborg och gör en sammanslagning av Göteborg och en del mindre kontor. Dreem har fått uppdraget att rita nya kontoret och dess inredning. Vi tycker att det är ett roligt och spännande uppdrag som vi kommer att utveckla tillsammans med Folksam och Hufvudstaden med mål att göra ett modernt, hållbart och attraktivt kontor.

 

Läs mer om nyheten här:

fastighetssverige.se

fastighetsvarlden.se

worldinproperty.se

 

Foto: Kalle Sanner

Dreem i Paris

September 24, 2018

Dreems studieresa har denna gång förlagts till Paris och där har vi sett allt från museer till nya bostadsutvecklingsområden. Paris som varit präglat av Seines genomströmning och den Haussmann:ska vägdragningen har fått många moderna tillskott i den gamla stadsbilden. Flera ikoniska projekt har infogats i den gamla välkända staden. Vi inspireras av strategier för att infoga tillägg i historiska miljöer, nya bostadsutvecklingar, behandling av det offentliga rummet samt lärdomar från resultatet av konceptuella projekt.

Välkommen Hanna!

September 5, 2018

Vi välkomnar Hanna till oss på kontoret. Hanna är byggnadsingenjör och kommer ursprungligen från Borlänge i Dalarna. Hon har läst sin byggnadsingenjörsutbildning på Chalmers. Hon har tidigare arbetat två somrar på Fiskarhedenvillan där hon ritat villor i Revit, vilket gjort att hon börjat intressera sig för bostäder. Hennes intressen sträcker sig även över husbyggnad, samhällsplanering och arkitekturhistoria.

Välkommen Arne!

August 20, 2018

Vi stärker vårt internationella team med ytterligare en arkitekt som har erfarenhet av att jobba i ett annat land. Han har drivit sin egen arkitektfirma i Nederländerna, både under sin utbildning och en tid efter, där han ritade bostäder, om- och tillbyggnader och inredning för privata kunder. Senast, efter sin examen för 2 år sedan, har Arne arbetat på Inbo som ingenjör i storskaliga bostadsprojekt samt i publika/kommersiella projekt. Arne valde att bli arkitekt för att han vill skapa livsmiljöer för människor att trivas i och han flyttade till Göteborg för att han är intresserad av den svenska kulturen, folket och arkitekturen.

Välkommen Ena!

August 16, 2018

Vi har blivit en medarbetare starkare och välkomnar Ena till kontoret! Senast kommer Ena från Lohk Arkitekter där hon har arbetat som arkitekt under 3 års tid. Ena är utbildad i Nepal och har där även arbetat med bostadsprojekt i 5 år. Hon är intresserad av gestaltning och av att skapa hållbar arkitektur och hållbara stadsmiljöer.

Välkommen Olivia!

August 14, 2018

Vi välkomnar Olivia som praktikant hos oss på Dreem. Olivia har nyligen tagit sin kandidatexamen i arkitektur på Chalmers och gör nu praktik innan hon påbörjar sin masterutbildning.
Främst är hon intresserad av social hållbarhet och bostäder. Olivia har under sin studietid även praktiserat på ett kontor i Melbourne, Australien. För att kunna lära sig om vad arbetet som arkitekt innebär, kommer hon att få vara med i olika typer av projekt under sin tid som praktikant.