Glad sommar!

July 9, 2018

Kv, Isafjord, Kista – Nu händer det!

May 14, 2018

DREEM ritar ett 90 meter högt bostadshus och en ”Profilbyggnad” för Klövern i Kista. Detaljplanen, som nyligen legat ute på samråd, ritas av DREEM Arkitekter tillsammans med ÅWL.

Detaljplanen omfattar byggnation av cirka 520 nya lägenheter, en förskola och en ny stadspark vid korsningen Kistavägen och Grönlandsgatan i Kista.

Höghuset, Kv. Myvatten.

Kvarteret Myvatten är placerat på hörnet mellan Torshamnsgatan och Kistavägen. Båda dessa gator är delar i ett system av boulevarder som omger Kista. Tomtens placering i det östra hörnet av denna ring av boulevarder ger projektet dess relevans, inte bara inom projekt Isafjord, utan även för Kista som helhet. Utöver detta, så gör närheten till Victoria Tower och de regionala transportaxlarna (E4, E18 och Ostkustbanan), att det finns en relation till hela regionen och inte bara till dess direkta kontext.

Detta resulterar i projektets vilja att skapa en mänsklig skala i dess direkta omgivning och samtidigt vara ett igenkännligt landmärke i regionen. Spänningen mellan den lokala och den urbana skalan uttrycks tydligt i gestaltningen av tornet, utan att kompromissa bort byggnadens sammanhållning som helhet. Fasaderna har fått en representativ och sammanhållen utformning, där alla delarna samverkar för att skapa en helhet. Subtila variationer i karaktär är implementerade i den eftersträvade sammanhållningen och helheten i syfte att svara på förutsättningarna vid varje enskild fasad.

Profilbyggnaden.

Urban strategi

Profilbyggnadens tomt är placerad bredvid Isafjords nya park längs med Dalviksgatan. Från ett urbant perspektiv fungerar byggnaden som en bakgrund mot parken och hjälper till att definiera gaturummet längs med Dalviksgatan. På så vis förstärker den det urbana nätets sammanhållning mellan Grönlandsgatan, den föreslagna Hörnparken och områdets bostadsgator.

Byggnadens gestaltning

Designprocessen är baserad på följande huvudkriterier:

– Förstärka förhållandet och dialogen mellan byggnaden och parken.

– Generera en stark publik destination vilken fungerar som en katalysator för hela Isafjords plan.

– Ge byggnaden en tydlig ”publik paviljong i park”-karaktär.

– Att hitta ett sammanhållet språk i syfte att undvika ett mer traditionellt utformade av ”bostäder ovanpå en sockel”-typologi.

Läs mer om projektet i tidigare artiklar hos ArchDaily och i fastighetsvärlden.se

Jobba hos oss!

May 8, 2018

Just nu söker vi en erfaren arkitekt och ingenjör med projekteringsvana, erfarenhet av Revit är meriterande.

Vi söker även en inredningsarkitekt, eller arkitekt som arbetat med inredning, med några års erfarenhet.

Om du är intresserad av att söka jobb hos oss, skicka ansökan med CV och portfolio (max 10MB) till info@dreem.se

 

Dreem Arkitekter skapar rum och mönster för BTB

April 23, 2018

När Byggnadstekniska byrån BTB startade upp ett göteborgskontor var det Dreem som anpassade Hufvudstadens lokaler till verksamheten. Kontorsplatser i öppna studios avgränsas med rum för samtal och möten. Mattor i skalan turkos till grågrön i kombination med varm ek och vita väggar ger en lugn atmosfär. BTB:s verksamhet representeras i glaspartiernas frostade grafiska mönster.

Välkommen Isabelle!

April 16, 2018

Vi välkomnar Isabelle till Dreem arkitekter. Isabelle kommer att praktisera hos oss under våren. Hon studerar till BIM-projektör på Yrgo, och har sin sista praktikperiod innan examen i juni. Isabelle arbetar främst i Revit med modellering och projektering , i alla discipliner  (A, K och installation). Tidigare har hon praktiserat på Sweco Architects. Isabelle är främst intresserad av att effektivisera arbetssätten och utveckling av kontor gentemot BIM.

Dreem Arkitekter skapar rum för Svenska Hus

April 10, 2018

I Svenska Hus huvud- och regionkontor i centrala Göteborg har Dreem fått förtroendet att foga in rum för möten och samtal.
Med halvplansförskjutna öppna våningar har en stor del av utmaningen varit att ordna rum med höga akustiska krav och ändå behålla den öppna karaktären.

Tanken har varit att arbeta vidare med den befintliga paletten av material och kulörer: kalksten, textila golv, glas och grafitgrått (stål och träpartier).
Även den skurna bergssida som exponeras i konferens och trapphall har tagits fram i de nya mötesrummen, där Dreem har tagit fram förslag på möbler.

Byggnaden ritades ursprungligen av QPG och vann pris som årets bästa göteborgsbyggnad 2006.

Dreem Arkitekter designar hos advokatfirman Wåhlin

March 29, 2018

Dreem har tagit fram inredningskoncept för Wåhlins nya kontor på Östra Hamngatan i Göteborg. Konceptet är baserat på Wåhlins grafiska profil, vilken tolkats i material som koppar, ljusbrunt läder, träpaneler i fiskbensmönster och golv med zickzackmönster. De moderna möblerna har kombinerats med mer traditionella material såsom läder och ull i modern färgsättning. Sobert blandas med ljusare inslag. Ett bibliotek, pausutrymmen och lounge har fått specialritade och platsbyggda fasta möbler.

Foto: Kalle Sanner

Dreem Arkitekter designar hos Forsman & Bodenfors

March 20, 2018

På Forsman & Bodenfors kontor i centrala Göteborg har Dreem Arkitekter nyligen designat och inrett bland annat en lounge med tillhörande köksdel. Forsman & Bodenfors kontor som tidigare gick helt i orange har exempelvis fått ett nytt ekgolv och platsbyggda möbler. Det nya, centralt belägna vardagsrummet är inrett i en palett av mjuka toner och tyger för att skapa en familjär atmosfär på kontoret.

 

Foto: Kalle Sanner

Välkommen João!

March 8, 2018

Vi har fått ytterligare tillskott till vårt internationella team. João kommer att arbeta deltid som arkitekt hos oss samtidigt han gör färdigt sin sista termin på Masterprogrammet i Byggnadsprojektledning på Chalmers. Han kommer från Portugal, utbildade sig på Porto Universitet som arkitekt och har även bott ett år i Tyskland genom Erasmus. João har 10 år erfarenhet som arkitekt i privat offentlig sektor i Portugal.

João har arbetat i flera renoveringsprojekt där han fick erfarenhet av renovering och att arbeta med gamla byggnader. Nu är han intresserad av BIM och avslutar för närvarande sitt examensarbete om ”Potentialen och utmaningarna av BIM-implementering i små arkitektkontor” på Chalmers.

Dreem ritar spa i Karlatornet

January 10, 2018

Dreem Arkitekter ritar spa i det som ska bli Nordens högsta byggnad. Karlastaden Utveckling AB och Nordic Choice Hotels har i december skrivit under hyresavtalet för Clarion-hotellet i Karlatornet. Tornet ska utöver ca 600 lägenheter även innehålla omkring 300 hotellrum, konferensfaciliteter, spa och gym. Dreem Arkitekter är anlitade för att rita och projektera det spa som ska höra till hotellet och till tornets boende.

”Min morfar var chef på KF Kvarnen, Karlatornets granne, en gång i tiden. Det känns spännande att få arbeta på samma plats med det nya Hisingen – Göteborgs nya nod och nav” Säger Maya Iwdal på Dreem arkitekter.

Karlatornet planeras stå klart 2021 och är den första byggnad som påbörjas i den nya stadsdelen Karlastaden som omfattar åtta kvarter med cirka 2 000 bostäder, kontor och kommersiella lokaler.

Läs artikeln om Karlastaden Utveckling AB och Nordic Choice Hotels h​är
Mer om Karlastaden hittar du på karlastaden.se

Nyheten har spridit sig:

Dagensfastigheter.se

Svensk Byggtidning.se

SportochFritidsnyheter.se

Byggnyheter.se

Byggnorden.se

Fastighetsochbostadsrätt.com

 

Bild 1 – Illustration, Karlastaden Utveckling AB

Bild 2 – Dreem arkitekter