Välkommen Hanna!

September 5, 2018

Vi välkomnar Hanna till oss på kontoret. Hanna är byggnadsingenjör och kommer ursprungligen från Borlänge i Dalarna. Hon har läst sin byggnadsingenjörsutbildning på Chalmers. Hon har tidigare arbetat två somrar på Fiskarhedenvillan där hon ritat villor i Revit, vilket gjort att hon börjat intressera sig för bostäder. Hennes intressen sträcker sig även över husbyggnad, samhällsplanering och arkitekturhistoria.

Välkommen Arne!

August 20, 2018

Vi stärker vårt internationella team med ytterligare en arkitekt som har erfarenhet av att jobba i ett annat land. Han har drivit sin egen arkitektfirma i Nederländerna, både under sin utbildning och en tid efter, där han ritade bostäder, om- och tillbyggnader och inredning för privata kunder. Senast, efter sin examen för 2 år sedan, har Arne arbetat på Inbo som ingenjör i storskaliga bostadsprojekt samt i publika/kommersiella projekt. Arne valde att bli arkitekt för att han vill skapa livsmiljöer för människor att trivas i och han flyttade till Göteborg för att han är intresserad av den svenska kulturen, folket och arkitekturen.

Välkommen Ena!

August 16, 2018

Vi har blivit en medarbetare starkare och välkomnar Ena till kontoret! Senast kommer Ena från Lohk Arkitekter där hon har arbetat som arkitekt under 3 års tid. Ena är utbildad i Nepal och har där även arbetat med bostadsprojekt i 5 år. Hon är intresserad av gestaltning och av att skapa hållbar arkitektur och hållbara stadsmiljöer.

Välkommen Olivia!

August 14, 2018

Vi välkomnar Olivia som praktikant hos oss på Dreem. Olivia har nyligen tagit sin kandidatexamen i arkitektur på Chalmers och gör nu praktik innan hon påbörjar sin masterutbildning.
Främst är hon intresserad av social hållbarhet och bostäder. Olivia har under sin studietid även praktiserat på ett kontor i Melbourne, Australien. För att kunna lära sig om vad arbetet som arkitekt innebär, kommer hon att få vara med i olika typer av projekt under sin tid som praktikant.

Tillbaka på kontoret!

August 6, 2018

Nu är vi tillbaka igen från semestern!

Glad sommar!

July 9, 2018

Kv, Isafjord, Kista – Nu händer det!

May 14, 2018

DREEM ritar ett 90 meter högt bostadshus och en ”Profilbyggnad” för Klövern i Kista. Detaljplanen, som nyligen legat ute på samråd, ritas av DREEM Arkitekter tillsammans med ÅWL.

Detaljplanen omfattar byggnation av cirka 520 nya lägenheter, en förskola och en ny stadspark vid korsningen Kistavägen och Grönlandsgatan i Kista.

Höghuset, Kv. Myvatten.

Kvarteret Myvatten är placerat på hörnet mellan Torshamnsgatan och Kistavägen. Båda dessa gator är delar i ett system av boulevarder som omger Kista. Tomtens placering i det östra hörnet av denna ring av boulevarder ger projektet dess relevans, inte bara inom projekt Isafjord, utan även för Kista som helhet. Utöver detta, så gör närheten till Victoria Tower och de regionala transportaxlarna (E4, E18 och Ostkustbanan), att det finns en relation till hela regionen och inte bara till dess direkta kontext.

Detta resulterar i projektets vilja att skapa en mänsklig skala i dess direkta omgivning och samtidigt vara ett igenkännligt landmärke i regionen. Spänningen mellan den lokala och den urbana skalan uttrycks tydligt i gestaltningen av tornet, utan att kompromissa bort byggnadens sammanhållning som helhet. Fasaderna har fått en representativ och sammanhållen utformning, där alla delarna samverkar för att skapa en helhet. Subtila variationer i karaktär är implementerade i den eftersträvade sammanhållningen och helheten i syfte att svara på förutsättningarna vid varje enskild fasad.

Profilbyggnaden.

Urban strategi

Profilbyggnadens tomt är placerad bredvid Isafjords nya park längs med Dalviksgatan. Från ett urbant perspektiv fungerar byggnaden som en bakgrund mot parken och hjälper till att definiera gaturummet längs med Dalviksgatan. På så vis förstärker den det urbana nätets sammanhållning mellan Grönlandsgatan, den föreslagna Hörnparken och områdets bostadsgator.

Byggnadens gestaltning

Designprocessen är baserad på följande huvudkriterier:

– Förstärka förhållandet och dialogen mellan byggnaden och parken.

– Generera en stark publik destination vilken fungerar som en katalysator för hela Isafjords plan.

– Ge byggnaden en tydlig ”publik paviljong i park”-karaktär.

– Att hitta ett sammanhållet språk i syfte att undvika ett mer traditionellt utformade av ”bostäder ovanpå en sockel”-typologi.

Läs mer om projektet i tidigare artiklar hos ArchDaily och i fastighetsvärlden.se

Jobba hos oss!

May 8, 2018

Just nu söker vi en erfaren arkitekt och ingenjör med projekteringsvana, erfarenhet av Revit är meriterande.

Vi söker även en inredningsarkitekt, eller arkitekt som arbetat med inredning, med några års erfarenhet.

Om du är intresserad av att söka jobb hos oss, skicka ansökan med CV och portfolio (max 10MB) till info@dreem.se

 

Dreem Arkitekter skapar rum och mönster för BTB

April 23, 2018

När Byggnadstekniska byrån BTB startade upp ett göteborgskontor var det Dreem som anpassade Hufvudstadens lokaler till verksamheten. Kontorsplatser i öppna studios avgränsas med rum för samtal och möten. Mattor i skalan turkos till grågrön i kombination med varm ek och vita väggar ger en lugn atmosfär. BTB:s verksamhet representeras i glaspartiernas frostade grafiska mönster.

Välkommen Isabelle!

April 16, 2018

Vi välkomnar Isabelle till Dreem arkitekter. Isabelle kommer att praktisera hos oss under våren. Hon studerar till BIM-projektör på Yrgo, och har sin sista praktikperiod innan examen i juni. Isabelle arbetar främst i Revit med modellering och projektering , i alla discipliner  (A, K och installation). Tidigare har hon praktiserat på Sweco Architects. Isabelle är främst intresserad av att effektivisera arbetssätten och utveckling av kontor gentemot BIM.