DREEM ARKITEKTER

Dreem Arkitekter är ett arkitektkontor med bred erfarenhet, mycket kunskap och stor nyfikenhet. Våra medarbetare har arbetat i både svenska och internationella projekt. Med vår breda erfarenhet och kompetens strävar vi efter bästa resultat i alla projekt, stora som små. Vi är nyfikna, kreativa och växer tillsammans för att ge projekten den omsorg som krävs. Vi har kompetens inom BAS-P och Miljöbyggnad enligt Swedish Green Building Council.